Private Equity and ReStructuring and Environmental and Utility Services

CZ EN

sofial sofial
PERSEUS Group

 • Jsme Vám blízko
 • Komplexnost služeb
 • Unikátní zkušenosti
 • Ryze soukromá společnost
 • Zájem klienta nade vše

Zjistěte více...

PERSEUS NPLs Management

Členové týmu PERSEUS NPLs Management mají mnohaleté zkušenosti z působení v oblasti správy nesplácených pohledávek ve státních i soukromých službách v několika zemích střední a východní Evropy.

Zároveň náš tým disponuje rozsáhlými kontakty na zahraniční správce obdobných aktiv po celém světě, kteří jsou připraveni poskytovat svoje know-how i na obdobné projekty. V roce 2001 se společnost například zůčastnila společně s korejskou státní společnosti KAMCO vyběrového řízení na správu portfolia klasifikovaných pohledávek Slovenské konsolidační a.s. ve formě společného podniku.

Našim klientů nabízíme kompletní servis spojený s transakcí prodejů a akvizic portfolií klasifikovaných pohledávek v složitém právním a ekonomickém prostředí východní a střední Evropy. Prostřednictvím lokálního a zahraničního týmu expertů jsme připraveni komplexně pokrýt následující etapy transakce:

1. Přípravu transakce s portfoliem pohledávek – úvodní spolupráce s klientem při vytvoření optimální strategie transakce, zejména pak:

 • analýza existujících a potenciálních transakcí s portfolii pohledávek včetně jejich proveditelnosti;
 • návrh konkrétních variantních postupů včetně doporučení optimálního postupu;
 • časové rozvržení realizace transakce;
 • metodologie procesu včetně optimální strategice podávání nabídek;
 • proces a optimální model celé transakce.

2. Návrh projektu Servisní společnosti (SPV) – v návaznosti na konkrétní preferovaný přístup klienta k transakci je sestaven komplexní projekt založení servisní společnosti, která bude následně spravovat pro klienta odkoupené portfolio. Projekt obsahuje zejména:

 • forma založení společnosti;
 • corporate governance včetně návrhu interních předpisů;
 • návrh složení interního týmu včetně detailních požadavků na zaměstnance na jednotlivých pozicích;
 • potenciální finanční zajištění fungování SPV podle obvyklých mezinárodních standardů pro tento typ operací;
 • strategie spolupráce s externími dodavateli služeb potřebných pro efektivní správu portfolia včetně jejich kategorizace, vyjednávání, systémů odměňování a kontrolních mechanismů

3. Analýza a ocenění portfolia – kompletní analýzu portfolia provedenou na principu využití tržních informací o konkrétních pohledávkách, klíčovou pro pozdější rozdělení pohledávek do jednotlivých skupin pro jejich správu. Analýza je vyhotovena ve formě tzv. Due Diligence Report.

4. Management SPV – zajištění výkonného řízení servisní společnosti po celé období transakce s portfoliem pohledávek.

5. Zprostředkování prodeje částí portfolia dalším investorům – v návaznosti na rozdělení odkoupeného portfolia na jeho jednotlivé části podle druhu dlužníků nebo jejich regionální příslušnosti mohou být tyto menší sub-portfolia nabídnuta místním investorům.

6. Vlastní správa a vymáhání portfolia – na základě konkrétních přání klientů jsme připraveni vlastními silami a nebo prostřednictvím našich externích partnerů zajišťovat následující služby spojené s praktickým vymáháním pohledávek:

 • vymáhání pohledávek za fyzickými osobami
 • zprostředkování prodeje menších a středních pohledávek
 • speciální právní a poradenské služby (služby spojené s vyhlášením a průběhem konkurzních a vyrovnávacích řízení, soudní řešení pohledávek, trestně-právní problematika spojená s vymáháním pohledávek)
 • správa a evidence zajištění (nemovitosti, movité věci, apod.)
 • restrukturalizace velkých dlužníku

Klienty PERSEUS NPLs Management jsou:

 • privátní lokální banky
 • soukromé finanční instituce
 • konsolidační, work-outové a ostatní státní instituce tohoto typu
 • ministerstva financí a centrální banky

V této oblasti byly naší skupinou realizovány následující projekty.


projekty

Naše poslání

Lokální působení na rozvíjejících se trzích je klíčové, protože pouze místní společnost s kontakty a znalostmi zahraničních standardů má ty nejlepší předpoklady důkladně porozumět potřebám svých klientů. Svoji schopnost úspěšně podnikat na trhu střední a východní Evropy...

více zde
projekty

Realizované projekty

Zjistěte více informací o projektech realizovaných skupinou PERSEUS Group.

více zde
projekty

Tým PERSEUS

Zjistěte více informací o členech týmu PERSEUS Group

více zde
baner baner